x

Finn Ågren

Seniorrådgiver - institusjon

Utdannet siviløkonom fra BI i 1984 med senere tilleggsutdannelse innen jus, strategi og ledelse.  Jobbet i mange roller både som leder og senior kundeansvarlig på kundesiden innenfor større- og mellomstore bedrifter i DNB fra 1984 – 2001. Har også styreerfaring fra et finansieringsselskap og et børsnotert holdingselskap. Var ansatt på kundesiden i DNB Asset Management fra 2001-2022 og har lang erfaring med investeringsrådgivning i det norske institusjonsmarkedet for kapitalforvaltning både som leder og senior kundeansvarlig. Arbeidet 6 år med norske eksterne distributører i DNB Asset Management og 15 år mot institusjonelle kunder som stiftelser, organisasjoner, pensjonskasser, banker, forsikringsselskap og offentlig sektor.  Autorisert finansrådgiver( AFR) siden 2011 og har også lang erfaring som sensor for rådgivere. Begynte i Norcap i 2023 som seniorrådgiver marked innenfor institusjonelle kunder.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.