x

Andreas Kalstad

Partner

Andreas Kalstad (1969) har betydelig erfaring med investeringsrådgivning siden han begynte i bransjen i 1993. Han er en av selskapets gründere, og jobber i dag primært med investeringsrådgivning for større kunder. Utover dette er han sentral i selskapets investeringskomite og jobber mye med utvikling og spesifikasjon av Norcaps produkter, samt forhandlinger med eksterne leverandører av disse.  Han har i en årrekke deltatt i en rekke samarbeidsfora for bl.a. innkjøp av finansielle produkter.

Arbeidserfaring
1993 – d.d.: Partner / Norcap AS

Utdanning
Autorisert finansrådgiver (AFR), 2011

Registrerte verv

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.