x
Om oss

Eldst innen uavhengig investeringsrådgivning

Norcap har siden 1993 vært en pionér i å gjøre metodene og produktene til profesjonelle investorer tilgjengelig for kundene våre

Vår rådgivning bygger på etablert kunnskap om investeringsmarkedene og realistiske forventninger til avkastning og risiko.

Vi er i dag 24 ansatte og våre 11 rådgivere har gjennomsnittlig mer enn 20 års erfaring hvorav mer enn 15 i Norcap. Selskapet er 100 prosent eiet av de ansatte. Vi har et langsiktig perspektiv i forvaltningen av din kapital, og våre rådgivere setter dine behov i sentrum for å gi god avkastning – år etter år.

86 % vekst i forvaltningskapital siste 5 år
100 % uavhengighet gir flere investeringsmuligheter
7,7 milliarder i forvaltningskapital

Hvorfor er vår uavhengighet viktig for deg?

Norsk lov setter strenge krav til verdipapirforetak som ønsker å kalle seg uavhengig. Dette har myndighetene gjort for å klargjøre rollene til alle aktørene i finansbransjen. Som kunde i Norcap kan du være helt trygg på at det ikke finnes interessekonflikter eller bindinger til produktleverandører.

Du er vår eneste oppdragsgiver og våre råd tar alltid utgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi gir uavhengig rådgivning og gjør objektive vurderinger av de mulighetene og alternativene som er best egnet for deg.

88% av kundene våre sier at uavhengighet er viktig

Kundeundersøkelse utført av YouGov i 2021

Vi plukker blant de beste forvaltere og fond i verden

Norcaps analyseavdeling er ansvarlig for å sette sammen en portefølje bestående av eksterne fond.

Norcaps investeringsfilosofi er å sette sammen en diversifisert portefølje av fond som vil skape verdier for våre kunder over tid. Gjennom en omfattende analyse av tilgjengelige fond på markedet, plukker analyseavdelingen de antatt beste forvaltere og fond i verden og forhandler frem lave priser for våre kunder.

Vår analyseavdeling har mange års erfaring med forvaltning av aksje- og obligasjonsfond, både i Norge og i utlandet.

En gruppe dresskledde menn sitter rundt et bord og har moete.

Vår analysekompetanse

Analysesjef Jarle Sjo har det overordnede ansvaret for Norcaps markedssyn og investeringsanbefalinger. Jarle har lang erfaring som analytiker og forvalter, og har blant annet forvaltet Odin Norge, Odin Norden og DnB Norge. Han har også vært investeringsdirektør i Odin med ansvar for Odin-fondenes forvaltningsstrategi. I tillegg har Jarle forvaltet et hedgefond for Range Capital og aksjer og obligasjoner i Storm Capital.

Følger du med i finanspressen vil du jevnlig møte ham der som ekspert og kommentator.

Vi finner løsninger tilpasset deg og dine ønsker

At vi har kunnskap og innsikt i din eller virksomhetens situasjon, tanker og mål for fremtiden, er viktig for å lykkes. I samarbeid med deg gjennomfører  vi derfor alltid en grundig analyse når vi møtes. Her vurderer vi blant annet hvilke mål du har for investeringene, hvilken risiko- og toleranseprofil du har, den finansielle stillingen, likviditetsønsker og hvilken tidshorisont vi skal legge til grunn.

Basert på dette kan vi enklere og med større presisjon utforme, organisere og gjennomføre gode langsiktige investeringer. Slik sikrer vi best mulig avkastning på dine verdier.

Mange opplever at å forvalte verdier ikke bare betyr muligheter, men også ansvar. Vi ønsker derfor å sikre at du drar fulle nytt av vår lange erfaring og kompetanse samtidig som dine ønsker og mål ivaretas.

Innledningsvis trenger vi kunnskap om deg: Hvordan er den finansielle situasjon? Hvilke mål har du og hvilke planer har du for fremtiden? Hva tenker du om likviditetsbehov og hvor stor fleksibilitet har du ønske om fremover? I tillegg vurderer vi også juridiske og skattemessige forhold.

Her definerer vi rammene for investeringsstrategien. Grunnmuren i strategien er en risikoanalyse som sikrer at porteføljen settes sammen på beste måte for nettopp deg. I motsetning til mange rådgivere, forsøker vi ikke å «time» markedet, som er en svært ressurskrevende og kostbar måte å investere på. All fagkunnskap tilsier at de færrest lykkes med dette over tid.

Vi anbefaler bredt diversifiserte porteføljer, slik at risikoen knyttet til enkeltselskaper og sektorer reduseres. Basisen i porteføljene er aksje- og obligasjonsfond, og for mange er dette tilstrekkelig. Vi gir også råd om investeringer i mer komplekse aktivaklasser som private equity, eiendom, private credit og life insurance.

Vi er brennende opptatt av å finne de beste forvalterne til å forvalte dine penger. Gode forvaltere er det viktigste bidraget til å skape ytterligere merverdi i en investeringsstrategi.

I vår vurdering av anbefalte forvaltere legger vi spesielt vekt på deres investeringsstrategi, risikohåndtering, organisering, insentiver og kostnader. Her er det også viktig med konsistens mellom forvalterens uttalte strategi og faktisk forvaltningsatferd. Gjennom oss får du tilgang til en av verdens største investeringsrådgivere. Dette gir den forhandlingsmakten som skal til for å få presset ned kostnadene, og gir innpass hos forvaltere som ellers ikke er tilgjengelige for folk flest.

Nå setter vi planen ut i livet og gjennomfører alle transaksjoner knyttet til oppstart og drift av porteføljen. Sammen gjør vi en regelmessig evaluering av porteføljen og strategien og sikrer at den er oppdatert og i samsvar med målene vi har satt.

Du mottar en månedsrapport for alle investeringene dine. Ønsker du hyppigere oppdateringer benytter du vår login-tjeneste.

Du bestemmer selv hvor tett oppfølging du ønsker. Din rådgiver vil uansett og alltid være tilgjengelig for deg.

Din rådgiver er en langsiktig støttespiller

Kjernepunktet i samarbeidet vil naturlig nok være investeringsplanen vi sammen har utarbeidet.

I tillegg ønsker mange av kundene våre rådgivning knyttet til for eksempel privatøkonomi, generasjonsskifte, skatt, framtidsfullmakt og aksjonæravtaler.

Våre rådgivere har i gjennomsnitt mer enn 15 års erfaring i Norcap og de kjenner kundene sine svært godt. Vi erfarer at en slik relasjon skaper både trygghet og muligheter.

87% av våre kunder svarte at personlig service er en viktig faktor ved valg av samarbeidspartner innen kapitalforvaltning

Kundeundersøkelse utført av YouGov i 2021

Enkel og forståelig prismodell

Det har lenge vært et problem i finansbransjen at kostnader har blitt gjemt bort og skjult. Listen er lang og du har sikkert hørt om depotkostnad, transaksjonshonorarer, tegningsgebyrer, suksesshonorar, etablerings- eller implementeringskostnader og innløsningshonorarer.

Dresskledd mann sitter paa en stol ved et kontor og ser forbi kameraet.

Ingen skjulte kostnader eller provisjoner

I Norcap finner du ingen slike kostnader og du har til enhver tid innsyn og full oversikt. I den grad Norcap forhandler fram rabatter, går disse uavkortet til deg som kunde. Vi har heller ingen etablerings- eller implementeringshonorarer.

Ingen bindingstid

Vi ønsker at du skal ha fleksibilitet i samarbeidet med oss. Derfor har vi ingen bindingstid på avtalen du inngår med oss. Vi tar det som en tillitserklæring at de fleste av våre kunder velger å samarbeide med oss over mange år.

Prisene gjelder for uavhengig investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning.

Investert beløpÅrlig honorar
Kr 5 mill. – kr 10 mill.1,40 %
Kr 10 mill. – kr 25 mill.1,10 %
Kr 25 mill. – kr 50 mill.0,95 %
Kr 50 mill. – kr 100 mill.0,80 %
Kr 100 mill. – kr 200 mill.0,70 %
Kr 200 mill. – Avtales individuelt.

Organisering

Norcap tilbyr tjenester gjennom selskapene Norcap AS (verdipapirforetaket) og Norcap Services AS. Selskapene er 100 % eiet av Norcap Holding AS, som utelukkende eies av selskapets ansatte.

Se regnskapstall, roller, kunngjøringer og andre opplysninger:

 

Norcap AS

Selskapet er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet. Klikk for oversikt over konsesjoner.

Selskapets alminnelige forretningsvilkår er gjeldende når Norcap AS yter investeringstjenester eller tjenester i forbindelse med inngåelse av handler og kontrakter. Dette innebærer at disse forretningsvilkårene vil gjelde for de avtaler som selskapets kunder inngår gjennom Norcap AS.

Dokumentene kan lastes ned her:

 

 

Klar til å komme i gang?

Avtal et uforpliktende møte med oss slik at vi kan bli kjent med den finansielle situasjon og planene for fremtiden. Vi møter deg med et 360° perspektiv.

Avtal møte

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.