x
For private

Trygg forvaltning av formuen

Norcap har siden etableringen i 1993 vært en pioner i arbeidet med å gjøre metodene og produktene til profesjonelle investorer tilgjengelig for alle våre kunder.

Vårt mål er at du skal lykkes med dine investeringer. Våre råd bygger på etablert kunnskap om investeringsmarkedene og realistiske forventninger til avkastning og risiko.

Våre tjenester

Vi tilbyr to investeringstjenester til kundene våre, investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning. Som Norcap-kunde kan du velge én av tjenestene, eller en kombinasjon. En av våre rådgivere vil hjelpe deg med å finne hvilken tjeneste som passer best for deg. Les mer om alle tjenestene våre under.

Med tjenesten uavhengig investeringsrådgivning er det du som tar investeringsbeslutningene.

Vår rolle, som din uavhengige rådgiver, er å gi deg konkrete investeringsråd for hvordan vi mener du bør plassere dine midler. Vi gir råd både i forbindelse med oppstart / investeringsfasen, men også underveis basert på den investeringsplanen vi har laget sammen.

Når du har tatt dine beslutninger basert på våre råd, utfører vi alt det praktiske arbeidet med å gjennomføre investeringene og rapportere utviklingen til deg.

Med tjenesten porteføljeforvaltning gir du oss et mandat, eller fullmakt, til å forvalte dine midler innenfor bestemte rammer. På den måten er det vi som tar beslutningene om hvilke investeringer porteføljen din skal inneholde basert på rammene du har besluttet.

Vi overvåker investeringene dine underveis, og gjør endringer når vi mener det er nødvendig. Vi vil utføre alt det praktiske arbeidet med å gjennomføre investeringene og rapportere utviklingen til deg.

Du skal lykkes, også med forhold utenfor selve forvaltningen. Ved siden av formuesforvaltning, kan vi bistå med ulike skattemessige og juridiske saker. Eksempler innenfor skatt kan være alle former for skattemessige vurderinger, herunder utarbeidelser av skattemeldinger, beregninger, kontroll og frivillig retting og klager.

Vi hjelper deg også med vurdering rundt selskapsstruktur der skattemessig optimal bruk av investeringsselskap som privatøkonomisk verktøy er et viktig moment. Her vil også vurderinger rundt kapitalstruktur, aksjeklasser, omorganiseringer som fisjon og fusjon, aksjonæravtaler samt generasjonsskifter være viktige elementer.

Rådgivning rundt overdragelse av eiendom, bruk av åpne skjøter, urådigheter, forskudd på arv og gaver er også områder vi hjelper deg med.

I tillegg bidrar vi med rådgivning og vurderinger for familier rundt samlivsavtaler / ektepakter, fremtidsfullmakter og testament for å nevne det som er mest etterspurt innenfor dette området.

Norges eldste uavhengige investeringsrådgiver

Norcap er en uavhengig rådgiver, i motsetning til bankene, fondsselskapene og andre rådgivere innen kapitalforvaltning.

Når du velger en uavhengig rådgiver, kan du føle deg trygg på at rådgiver jobber for dine interesser.

En mann i moerk genser og skjorte og en mann i moerk dress sitter ved et bord og snakker med noen som sitter paa andre siden.

Dette skiller oss fra konkurrentene

Vi legger vekt på høy tilgjengelighet og personlig oppfølging for å være der når du trenger oss.

Våre rådgivere har i gjennomsnitt mer enn 15 års erfaring i Norcap og de kjenner kundene sine svært godt. Vi erfarer at en slik relasjon skaper både trygghet og muligheter.

 

Vi plukker blant de beste forvaltere og fond i verden

Norcaps analyseavdeling er ansvarlig for å sette sammen en portefølje bestående av eksterne fond.

Norcaps investeringsfilosofi er å sette sammen en diversifisert portefølje av fond som vil skape verdier for våre kunder over tid. Gjennom en omfattende analyse av tilgjengelige fond på markedet, plukker analyseavdelingen de antatt beste forvaltere og fond i verden og forhandler frem lave priser for våre kunder.

Vår analyseavdeling har mange års erfaring med forvaltning av aksje- og obligasjonsfond, både i Norge og i utlandet.

En gruppe dresskledde menn sitter rundt et bord og har moete.
Bilde av en mann foran to dataskjermer tatt paa avstand.

Vi planlegger for god avkastning

I motsetning til mange rådgivere forsøker vi ikke å «time» markedet, som er en svært ressurskrevende og kostbar måte å investere på. I tillegg viser fagkunnskap at de færreste lykkes med dette over tid.

Tiden vår brukes til å finne de beste forvalterne og gode langsiktige investeringer for våre kunder. På den måten får kundene våre mye igjen for tidsbruken vår.

Klar til å komme i gang?

Avtal et uforpliktende møte med oss slik at vi kan bli kjent med den finansielle situasjon og planene for fremtiden. Vi møter deg med et 360° perspektiv.

Avtal møte

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.