x
For organisasjoner

Trygg forvaltning av kapitalen

Enten du representerer en stiftelse, en forening eller et forbund er vårt mål at dere skal lykkes med å forvalte virksomhetens kapital. Dere skal oppleve å ha kontroll, at risikoen er som forventet og at avkastningen gir dere økte inntekter som planlagt.

En investeringsplan tilpasset dere

Å utforme en god investeringsplan er det viktigste dere gjør for å kunne lykkes med forvaltning over tid.

Før dere kan begynne å plassere kapital, må vi avstemme om dere har en investeringsplan som er tilpasset deres situasjon og ønsker. Om planen ikke er på plass, bistår vi dere med å uforme denne. I tillegg til valg av risikonivå, skal stiftelseslov, stiftelsens formål eller organisasjonens vedtekter legges til grunn.

En gjennomarbeidet metodikk

Norcap gjør arbeidet enkelt for administrasjonen ved å tilby en gjennomarbeidet metodikk. Vi avlaster administrasjonen både når det gjelder kompetanse og erfaring om investeringsfaglige spørsmål, og også ved å skaffe og klargjøre nødvendig beslutningsgrunnlag. Investeringsplanen skal i tillegg dokumenteres og plasseringene skal følges opp. Vi bistår i alle deler av prosessen, ofte også overfor styrer.

Enkel og løpende oversikt

Etter at kapitalen er plassert, vil dere løpende motta enkle og oversiktlige månedsrapporter med tilhørende kommentarer. Dere vil i tillegg få vår analysesjefs månedlige rapport fra markeder og global økonomi. Årsoppgavene dere mottar er enkle og gjennomarbeidede. På denne måten har dere kontroll på at forvaltningen er i tråd med deres vedtak.

Fast rådgiver

I Norcap vil dere ha en fast rådgiver med betydelig erfaring som vil gi dere tett oppfølging. Rådgiveren vil også trekke veksler på andre ressurspersoner når det er hensiktsmessig. Enten det er behov for kompetanse innenfor juridisk, regnskap, skatt eller revisjon.

Vi tilbyr to investeringstjenester

Som Norcap-kunde kan du velge porteføljeforvaltning eller investeringsrådgivning. Eller en kombinasjon. Din rådgiver vil hjelpe dere med å finne hvilken tjeneste som passer best. Les mer om tjenestene våre under.

Med tjenesten porteføljeforvaltning gir dere oss et mandat til å forvalte kapitalen innenfor avtalte rammer. På denne måten kan vi ta beslutningene om hvilke investeringer porteføljen deres skal inneholde uten at dere må bruke egen tid og ressurser. Vi overvåker investeringene underveis, og gjør endringer når vi mener det er nødvendig. Vi utfører alt det praktiske arbeidet og rapporterer utviklingen.

Under denne tjenesten er det dere selv som tar beslutningene. Vår rolle, som rådgiver, er å gi dere konkrete og uavhengige investeringsråd for hvordan midlene bør plasseres. Vi gir råd både i forbindelse med oppstart, men også underveis basert på den investeringsplanen vi sammen har utarbeidet. Når dere har tatt beslutninger basert på våre råd, utfører vi alt det praktiske arbeidet og rapporterer utviklingen.

Norges eldste uavhengige investeringsrådgiver

Norcap er en uavhengig rådgiver, i motsetning til bankene, fondsselskapene og andre rådgivere innen kapitalforvaltning.

Når du velger en uavhengig rådgiver, kan du føle deg trygg på at rådgiver jobber for dine interesser.

Dette skiller oss fra konkurrentene

Vi legger vekt på høy tilgjengelighet og personlig oppfølging for å være der når du trenger oss.

Våre rådgivere har i gjennomsnitt mer enn 15 års erfaring i Norcap og de kjenner kundene sine svært godt. Vi erfarer at en slik relasjon skaper både trygghet og muligheter.

Vi plukker blant de beste forvaltere og fond i verden

Norcaps analyseavdeling er ansvarlig for å sette sammen en portefølje bestående av eksterne fond.

Norcaps investeringsfilosofi er å sette sammen en diversifisert portefølje av fond som vil skape verdier for våre kunder over tid. Gjennom en omfattende analyse av tilgjengelige fond på markedet, plukker analyseavdelingen de antatt beste forvaltere og fond i verden og forhandler frem lave priser for våre kunder.

Vår analyseavdeling har mange års erfaring med forvaltning av aksje- og obligasjonsfond, både i Norge og i utlandet.

Vi planlegger for god avkastning

I motsetning til mange rådgivere forsøker vi ikke å «time» markedet, som er en svært ressurskrevende og kostbar måte å investere på. I tillegg viser fagkunnskap at de færreste lykkes med dette over tid.

Tiden vår brukes til å finne de beste forvalterne og gode langsiktige investeringer for våre kunder. På den måten får kundene våre mye igjen for tidsbruken vår.

Klar til å komme i gang?

Avtal et uforpliktende møte med oss slik at vi kan bli kjent med den finansielle situasjon og planene for fremtiden. Vi møter deg med et 360° perspektiv.

Avtal møte

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.