x

Anne Fleisje

Senior Operations Associate

Arbeidserfaring
Fra mars 2022: Senior Operations Associate, Norcap
2000 – 2021 SEB, Account Manager, TSWO, Business Support
1999 – 2000 DnB Investorservice, Oppgjør utenlandske aksjer
1998 – 1999 Regnskapsmedarbeider ved regnskapskontor
1998 – 1992 Arbeidskontoret Ski/Drøbak og Grünerløkka, Arbeidsmarkedskurs, faglig innhold, workshops og oppfølgning. Samt rådgivning og veiledning
1989 – 1991 Bergen Bank/DnB Bedriftskunderådgiver
1988 Manpower, vikar bank hos Bergen Bank, Oslo

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.