x

Benedicte Jack

Investeringsrådgiver

Benedicte Jack (1996) er autorisert finansiell rådgiver og jobber med Investeringsrådgivning for Norcaps kunder. Hun har mange års erfaring fra store meglerhus i Norden. Sentrale spørsmål hun vurderer er forståelse av kundens risikotilnærming, konstruksjon av porteføljer tilpasset kundens behov, samt løpende oppfølgning av kundene.

Arbeidserfaring

2024 – d.d.: Investeringsrådgiver / Norcap AS

2023: Relationship manager, Sales / Pareto Asset Management

2022 – 2023: Team Coordinator / Nordnet Bank

2018 – 2022: Kunderådgiver / Nordnet Bank

Utdanning

Bachelor of Economics, Handelshøyskolen BI

Sertifisering

Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR), 2022

VPFF Generell prøve, Verdipapirfondenes forening

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.