x

Christian Ringen

Compliance & Risk Officer

Christian Ringen (1982) har lang erfaring fra arbeid innen compliance og risikostyring. Han har jobbet tett med implementeringen av en rekke regelverk, blant annet Solvency II, MiFID II, PRIIPS, IDD og AML. Han har erfaring med både drift og etablering av regulerte selskaper, både under nordiske tilsynsmyndigheter og europeiske tilsyn (ESMA).

Christian begynte hos Norcap i juni 2023.

Arbeidserfaring

2023 – d.d: Compliance and Risk Officer / Norcap

2020 – 2023: Compliance and Risk Officer / Nordic Credit Rating

2017 – 2020: Compliance and Risk Officer / Nordnet Livsforsikring og Nordnet Bank

2012 – 2017: Head of Customer Operations, Nordnet Bank

2011 – 2011: Aksjemegler trainee / Christiania Securities

Utdanning

Executive Master of Management BI, spesialisering innen realopsjonsteori, maskinlæring og investeringsanalyser.

Bachelor of Economics and Administration BI, fordypning innen investeringsanalyser

Sertifiseringer

ESG analytiker (CESGA)

GDPR (Personopplysningsloven)

ISO 27001 (Informasjonssikkerhet)

Autorisert Finansiell Rådgiver

Norges fondsmeglerforbund (Fondsmegler)

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.