x

Edvard Wallace Ulla

Senior investeringsrådgiver

Edvard Wallace Ulla (1990) er autorisert finansiell rådgiver og jobber med investeringsrådgivning for Norcaps kunder. Han har god erfaring i å kartlegge kundens situasjon i dag og ønsker/mål for fremtiden, samt å gjøre formuesforvaltning forståelig. For å konstruere porteføljer tilpasset kundens behov er Edvard opptatt av å avdekke kundens risikoprofil og tidshorisont, og han er opptatt av tett og god oppfølging av kundene.

Arbeidserfaring
2024 – d.d.: Senior investeringsrådgiver / Norcap AS
2022 – 2024: Privatrådgiver / Handelsbanken
2016 – 2022: Konsulent og Teamleder / Azets Insight AS

Utdanning
Master of Science in Business (Siviløkonom), Major in Finance, Handelshøyskolen BI – Masteroppgave: “How does the Norwegian stock market react to IT investment announcements?”
Bachelor i Økonomi og jus, Høgskulen på Vestlandet
Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR), 2022

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.