x

Jens A. Erixon

Partner

Jens A. Erixon (1969) var en av gründerne til Norcap i 1993, han har betydelig erfaring knyttet til forretningsutvikling og styrearbeid, herunder skatt og organisering av virksomhet. Han jobber tett med rådgiverne i verdipapirforetaket, slik at Norcaps investeringsporteføljekunder får råd rundt skatt og organisering av sin virksomhet (familie) som er optimal. IT-systemer og intern struktur er også ansvarsområder tillagt Jens.

Arbeidserfaring
1993 – d.d.: Partner / Norcap AS
2002 – 2004: Daglig leder / Norcap AS

Utdanning
Master of Business Administration (MBA), Heriot Watt, 2000
Autorisert finansrådgiver (AFR), 2011
Autorisert styrerådgiver, 1996
Officershøyskole, Sverige, 1991

Registrerte verv

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.