x

Kjetil Io

Senior investeringsrådgiver

Kjetil Io (1974) har god erfaring med investeringsrådgivning siden han begynte i bransjen i 2005. Kjetil sin kjernekompetanse er forvaltning av investeringsporteføljer, herunder risikoanalyser for tilpasning av porteføljer til den enkelte kunde, aktivaallokering, samt løpende oppfølging av kundene.

Arbeidserfaring
2010 – d.d.: Seniorrådgiver / Norcap AS
2005 – 2010: Rådgiver / Norcap AS
2004 – 2005: Lånekonsulent / DNB Finans

Utdanning
Siviløkonom, UiA 2003, spesialiseringsretning prosjekt og ledelse
Autorisert finansrådgiver (AFR), 2011

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.