x

Mats Oldebråten

Senior investeringsrådgiver

Mats Oldebråten (1995) jobber med investeringsrådgivning for Norcaps kunder. Sentrale spørsmål han vurderer er forståelse av kundens risikoprofil og risikotoleranse, konstruksjon av porteføljer tilpasset kundens behov, samt løpende oppfølging av kundene.

Arbeidserfaring
2024–d.d.: Senior investeringsrådgiver / Norcap AS
2021–2024: Investeringsrådgiver / Norcap AS
2020-2021: Porteføljeassistent / Norcap AS
2019-2020: Junior Megler / Norse Securities AS
2017-2019: Finansanalytiker / UiS Studentkapital AS, Børsklubben ved Universitetet i Stavanger

Utdanning
Siviløkonom, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUiS) og Wisconsin School of Business, 2019, spesialiseringsretning finans
Masteroppgave: «What determines the gearing ratio of integrated oil companies? – An empirical study of determinants in the sample period 2007-2018, emphasizing the case of Equinor ASA»
Bachelor i Økonomi og Administrasjon, Høgskolen i Lillehammer, 2017
Autorisert finansrådgiver (AFR), 2020

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.