x

Michael Mackrill

Daglig leder

Michael Mackrill (1972) har betydelig erfaring med investeringsrådgivning. Han begynte i selskapet i 1997 og har ledet selskapet siden 2008. Michael jobber i dag med ledelse og personal, samt utvikling av Norcaps produkter og tjenester. Han er medlem av selskapets produktgodkjenningskomité. Hans kjernekompetanse er innen analyse av investeringer, rammevilkår og regelverk for rådgivningsforetak, samt personalledelse.

Arbeidserfaring
2008 – d.d.: Daglig leder / Norcap AS
1999 – d.d.: Partner / Norcap AS
1997 – 1999: Rådgiver / Norcap AS

Utdanning
Siviløkonom, BI 1997, spesialiseringsretning finans
Diplomoppgave: Fisjoners virkning på aksjonærenes verdier
Autorisert finansrådgiver (AFR), 2011

Registrerte verv

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.