x

Mikkel Aas

Partner

Mikkel Aas (1972) har jobbet i Norcap siden 1997 og har betydelig erfaring med investeringsrådgivning. Ved siden av en aktiv rådgiverrolle er Mikkel sentral i utviklingen av Norcaps produkter, analysemodeller og tjenester. Kjernekompetansen hans er analyse av ulike investeringsmarkeder og prosjektinvesteringer samt tilpasning av investeringsporteføljer til forskjellige kundetyper. Han har vært styremedlem i selskapet siden 1999.

Arbeidserfaring
1999 – d.d.: Partner / Norcap AS
1997 – 1999: Rådgiver / Norcap AS

Utdanning
Siviløkonom, BI 1997, spesialiseringsretning finans
Diplomoppgave: Makroøkonomiske variablers predikeringskraft. En empirisk studie av Oslo Børs.
Autorisert finansrådgiver (AFR), 2011

Registrerte verv

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.