x

Terje Nielsen

Ansvarlig Institusjonelle kunder

Terje Nielsen (1960) har betydelig erfaring med investeringsrådgivning siden 1998. I tillegg til privatkunder har Terje lang og bred erfaring fra samarbeid med institusjonelle kunder som eksempelvis foreninger, forbund, kommuner og stiftelser. I arbeidet med de institusjonelle kundene har særlig kontroll på og forståelse av risiko stått sentralt. Terje har etablert og drevet egen virksomhet innen investeringsrådgivning, og har erfaring med alle fagområder innen tjenesten. Terje kom til Norcap sommeren 2013, og er ansvarlig for institusjonelle kunder i Norcap.

Arbeidserfaring investeringsrådgivning
2013 – d.d.: Seniorrådgiver / Norcap AS – ansvarlig for institusjonelle kunder
2003 – 2013: Seniorrådgiver/ partner eget selskap og eksterne
1998 – 2003: Rådgiver / Grieg Investor

Utdanning
Siviløkonom, Norges Handelshøyskole 1984
Autorisert finansrådgiver (AFR), 2011

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.