x

Bankuro skaper bekymringer

Først konkurs i Silicon Valley Bank, deretter et oppsiktsvekkende oppkjøp av Credit Suisse. Men europeiske banker er mer solide i dag enn de var før finanskrisen.
Publisert 20.03.23
Først konkurs i Silicon Valley Bank, deretter et oppsiktsvekkende oppkjøp av Credit Suisse. Men europeiske banker er mer solide i dag enn de var før finanskrisen.

Det er uro i aksjemarkedet etter at flere banker har fått problemer. Den amerikanske banken, Silicon Valley Bank, gikk konkurs 10. mars. Banken var den 16nde største banken i USA og spesialiserte seg på å finansiere venture/start-up-selskaper innen teknologi. Banken baserte mye av finansieringen på innskudd og da kundene begynte å trekke ut sine innskudd, måtte banken selge obligasjonsporteføljen for å skaffe kapital. Denne porteføljen var bokført til kostpris i regnskapet, mens markedsverdien var betydelig lavere. Tapet på porteføljen visket ut egenkapitalen og banken var konkurs. Få dager etter ble Signature Bank i New York stengt av de amerikanske myndighetene. Den amerikanske sentralbanken var raskt ute og sa de garanterte for alle innskuddene, også de innskuddene som overstiger garantien på USD 250 000. Dette så ut til å roe markedene midlertidig.

Investorer begynte å spørre seg hvilke andre banker som har tilsvarende utfordringer med finansiering. Da aksjekursen til den sveitsiske banken Credit Suisse falt med 24%, begynte markedet å bli urolig igjen. Avisene kaster seg på og journalistene skriver med store bokstaver, refererer til finanskrisen og det dukker plutselig opp mange eksperter som forteller hvor ille det kan bli fremover. Da kan det være viktig å ha litt is i magen og prøve å ikke la seg påvirke for mye av støyen, men la seg styre mer av de faktiske forhold. Credit Suisse er en bank som har hatt problemer i en lengre periode. Aksjekursen har falt fra over EUR 15 i 2018 til dagens kurs på under EUR 2, så det er ikke nytt at banken sliter. I helgen ble det kjent at UBS kjøper Credit Suisse for 3,25 milliarder dollar, noe som er ca. 60% lavere enn markedsverdien på fredag. Det som kanskje er mer oppsiktsvekkende er at de mest risikable obligasjonene, de såkalte Additional Tier 1 (fondsobligasjonene), blir nullet. Det er meget spesielt å nulle obligasjoner samtidig som det betales for egenkapitalen. Dette vil obligasjonseierne mislike sterkt og det vil sannsynligvis ende med rettsak.

Europeiske banker er mer solide i dag enn de var før finanskrisen og myndighetene har innført strengere regulering for å unngå at en slik situasjon oppstår igjen. Konkursen i Silicon Valley var et resultat av for høy renterisiko og tvilsom regnskapsføring og det er ikke sannsynlig at dette er et generelt problem for banknæringen. Men det vil nok bli mer krevende å skaffe seg finansiering fremover og prisen vil gå opp. PGS hentet 450 millioner dollar i et obligasjonslån til 14% rente forrige uke.

Vårt råd til langsiktige sparere er å holde seg til sin investeringsplan og prøve å stenge ute kortsiktig støy og store avisoverskrifter.

Se også flere av Norcaps markedskommentarer her

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.