x

Sveits, skatt og særfordeler

Sveits har et skattesystem som er desentralisert, noe som betyr at skattereglene varierer avhengig av kantonen (delstaten) man bor i.
Publisert 05.04.23
Sveits har et skattesystem som er desentralisert, noe som betyr at skattereglene varierer avhengig av kantonen (delstaten) man bor i.

Det er neppe en nyhet at et relativt stort antall nordmenn har flyttet til Sveits i den siste tiden. Det kan det jo være mange grunner til. Sveits har for eksempel flott natur, men det har vi jo massevis av i Norge. Disse flytteføttene har vel neppe toppturer som hovedmål, snarere bunnturer. For emigrasjonen er åpenbart av skattemessige årsaker. Har du tenkt at kanskje du også bør bosette deg i sjokoladens og ostefonduens land? Her følger en rask innføring så du har noe å tygge på før du bestiller flyttebil.

Det er noen klare fordeler med å bosette seg i Sveits (det med skatten kommer lenger ned).

Sveits er et land med en unik blanding av vakker natur, kultur og en moderne, effektiv økonomi. Sveitsere lever godt, med høy gjennomsnittlig lønn, gode offentlige tjenester og lav arbeidsledighet. De er store innen bank, finans, forsikring, vitenskap, innovasjon og teknologi. I tillegg til dyre klokker, enorm osteproduksjon og den nevnte sjokoladen. Det er et ryddig og trygt land med lav kriminalitet og politisk stabilitet. Sveits er ganske likt Norge på mange områder, men i motsetning til Norge er landet politisk nøytralt som sørger for enda større trygghet i disse småskumle tider. Det mest krigerske de har skapt er vel den berømte «Swiss Army Knife». Sveits er også et flerkulturelt samfunn med en internasjonal befolkning – hele 23 prosent av befolkningen er født i et annet land. Så det er ingen grunn til å føle seg annerledes på akkurat det området.

Men alt er ikke bare fryd og tyrolerhatter. Hvis du synes det er for dyrt i Norge, anbefaler vi ikke Sveits. De ligger 62 prosent over EU-gjennomsnittet (Norge ligger på 50 prosent). Dyr husleie, dyr mat og dyr utdanning. Lønningene er riktignok høye, men det kan være vanskelig selv for nordmenn å tilpasse seg prisnivået. Sveits er et land med et sterkt kulturelt samhold, og det kan være utfordrende for noen å tilpasse seg dette. Du må også forholde deg til fire offisielle språk (tysk, fransk, italiensk og retoromansk), men engelsk brukes ganske mye. Og fortsetter flyttestrømmen, blir vel norsk også ganske vanlig.

Så var det den skatten, da

Det flytter sikkert en og annen nordmann til Sveits med jevne mellomrom og av ulik grunn, men det kommer ikke i nyhetene. De nordmennene vi leser om flytter først og fremst for å spare skatt. Sveits er kjent for å ha et gunstig skattesystem sammenlignet med mange andre land. Den viktigste for norske immigranter er den lave beskatning av aksjeinntekter. Det er praktisk talt ingen skatt på kapitalgevinst og skatten på utbytte er rundt 10 prosent mot mer enn 35 prosent i Norge.

Sveits har et skattesystem som er desentralisert, noe som betyr at skattereglene varierer avhengig av kantonen (delstaten) man bor i. Når en svært velstående person flytter til Sveits, er det helt vanlig å snakke med delstatens myndigheter for å bli enige om skattenivået vedkommende skal betale. Kantonene konkurrerer faktisk om å tilby de beste skattebetingelsene. Det høres ut som en grei ordning.

Inntektsskatten varierer og gjennomsnittlige skattesatser for hele Sveits kan ikke beregnes på grunn av det flerlags skattesystemet og er basert på spesifikke tall for spesifikke kantoner. Hvis vi bruker Zurich som eksempel, er den totale inntektsskatten på 16,6 prosent for en inntekt på 50 000 CHF (570 000 NOK) og 23,6 prosent på en inntekt på 100 000 CHF (1 140 000 NOK). Skattetrekket er progressivt og kan bli ganske stort for høye inntekter. Formueskatten er hyggeligere lesing. I Lugano, dit flere har flyttet, er formueskatten på bare 0,38 prosent i året. I tillegg er momsen beskjedne 7,7 prosent. Sveits tilbyr også en rekke gunstige skatteordninger for internasjonale selskaper og enkeltpersoner som ønsker å flytte til landet, inkludert skatteordninger for høyt kvalifiserte arbeidstakere og entreprenører. Alt i alt mye å trakte etter for noen og enhver.

Det er imidlertid viktig å merke seg at de største skattefordelene i Sveits ikke nødvendigvis gjelder for alle. Det er spesielt gunstig for personer med stor formue og høye aksjeinntekter. Muligheten til å forhandle seg frem til skatten man betaler er åpenbart attraktivt. Det sier seg selv at det er enormt mye penger å spare – vel å merke hvis du har mye fra før.  Og da vil du være i godt selskap. Tall fra 2020 viser at Sveits har den mest formuende befolkningen i verden ­– totalt er 14,9 prosent av befolkningen dollarmillionærer! Dette understrekes ved at Sveits står for 1,7 prosent av verdens rikeste 1 prosent. Dette til tross for at Sveits bare har 0,1 prosent av verdens befolkning. Penger avler altså penger og får det helt til å gå rundt i alpelandet.

Det er ikke en god ting for Norge at så mange formuende flytter. Per Desember 2022 hadde de 30 nordmennene som flyttet til sammen bidratt med 546 millioner i skatt i året. Det blir det noen meter vei av. John Fredriksen forlot Norge for mange år siden. Siden han ikke skatter her i landet, går Norge glipp av 1,6 milliarder skattekroner i året. Da snakker vi mange kilometer med motorvei.

Sveits blir stadig kritisert for sitt avslappede forhold til skatt. Men det er vanskelig å ikke la seg imponerende av hva dette lille landet har fått til. Til syvende og sist er jo det til fordel for innbyggerne – og selvfølgelig de som velger å flytte dit. Det verserer en historie om en mann som kom inn i en sveitsisk bank og sa han ville sette inn noen penger.

«Ok, hvor mye?», spurte den bankansatte.

«Tre millioner», hvisket kunden beskjedent.

«Det er ingen grunn til å hviske», svarte den bankansatte – «I Sveits er fattigdom ingen skam!»

Man kan si hva man vil om Sveits, men om ikke annet er flagget et stort pluss.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.