x
« Tilbake til innsikt

Beklager avvikling

Publisert 19.04.13

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.