x
« Tilbake til innsikt

Denne grafen varsler om mulig katastrofe

Publisert 11.04.14

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.