x
« Tilbake til innsikt

Dette har ikke skjedd siden finanskrisen

Publisert 09.08.13

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.