x
« Tilbake til innsikt

En rasjonell boble

Publisert 01.03.13

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.