x
« Tilbake til innsikt

Er toppen her?

Selv om det absolutte toppunktet i ettertid kan fastsettes, er toppen heller en fase av markedssyklusen fremfor et punkt som sådan. Det evige spørsmålet er om vi er nærmest toppen eller bunnen av markedet. I denne utgaven av Norcaps markedsrapport ser vi om ulike indikatorer tilsier om toppturen vi startet på i 2009 nærmer seg sitt klimaks eller ikke.
Publisert 15.04.14
Selv om det absolutte toppunktet i ettertid kan fastsettes, er toppen heller en fase av markedssyklusen fremfor et punkt som sådan. Det evige spørsmålet er om vi er nærmest toppen eller bunnen av markedet. I denne utgaven av Norcaps markedsrapport ser vi om ulike indikatorer tilsier om toppturen vi startet på i 2009 nærmer seg sitt klimaks eller ikke.

Tittel 3

Det er overraskende nok en hel del forskning som tilsier at selskapsledelsen gjerne handler i flokk og ender opp med å gjøre akkurat det uvitende investorer gjør: kjøpe på topp og selge på bunn. De bakenforliggende årsakene kan være mange, men et viktig element er nok at ledelsen selv typisk har liten eierandel og ønsker minst mulig karriererisiko. Da er det alltid smartest å gjøre som alle andre.

Effekten av dette er at når kapitalmarkedet koker er gjerne også oppkjøpsaktiviteten størst, og administrerende direktører handler selskaper som fulle sjømenn for selskapets regning. Samtidig ser man at smarte eiere og innsidere (f.eks. samme adm. dir.) gjerne kvitter seg med sine egne beholdninger.

Antall M&A transaksjoner

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.