x
« Tilbake til innsikt

Folks psyke gir nytt boligprisfall

Publisert 23.01.14

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.