x
« Tilbake til innsikt

Hele systemet er korrupt

Publisert 13.02.12

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.