x
« Tilbake til innsikt

Hvorfor oljeindustrien er døende

Etter at oljeprisen har doblet seg fra bunnen den traff i januar, er analytikerne optimistiske til oljeprisen fremover.
Publisert 01.11.16
Etter at oljeprisen har doblet seg fra bunnen den traff i januar, er analytikerne optimistiske til oljeprisen fremover.

Etter at oljeprisen har doblet seg fra bunnen den traff i januar, er analytikerne optimistiske til oljeprisen fremover.

Hvis man legger historien til grunn vil det langsiktige bildet være lyst for oljeprodusenter. Generell velstandsvekst i utviklingsland vil drive opp etterspørselen etter olje, og vil fremtvinge en høy pris fordi man da er avhengig av produksjonsområder som er dyre, som for eksempel dypvannsprosjekter. I følge OPECS fremtidsprognoser vil etterspørselen vokse stabilt også de neste 20 årene.

Kilde: OPEC World Oil Outlook 2015

OPECs referansescenario bygger på to hovedforutsetninger, det ene er at global BNP-vekst vil være 3,5% pr år (En fornuftig forutsetning, men uansett ikke annet enn ren gjetning). Det andre er sammensetningen av energimiksen. Et viktig punkt er innslaget av elbiler, siden en stor andel av oljeforbruket kommer fra transportsektoren (olje og energi er jo ikke nødvendigvis det samme). OPEC er i sin «World Oil Outlook» klare på at batteridrevne biler ikke er i nærheten av konkurransedyktige:

«By 2040, only 6% of the passenger car stock and 5.3% of commercial vehicles will be running on non-oilfuels. Without a technologybreakthrough, battery electric vehicles are not expected to gain significantmarket share in the foreseeable future. Besides the high purchase price, there are serious challenges in terms of convenience, such as rangelimitations and poor battery performance during very hot or cold weather conditions.»  Kilde: OPEC World Oil Outlook 2015

Det virker som OPEC ikke har sett utviklingen elbiler har hatt de siste årene. Med en Tesla model S med teoretisk rekkevidde over 500 km på toppmodellene er store deler av rekkeviddeutfordringene lagt døde. Og det er ikke bare dyre Teslaer som vil ha slike rekkevidder, det kommer stadig flere og rimeligere modeller med rekkevidde som vil gjøre elbilen til en fullverdig bil for de fleste. Allerede i mars, kun fem måneder fra nå, skal Opel Ampera E (Chevrolet Bolt i USA) kunne leveres kunder. Denne har også en teoretisk rekkevidde på 500 km og kommer med en mer tilgjengelig inngangsbilett på ca kr 330 000 i Norge. Ingen blir overrasket om dette blir en bestselger. Videre kommer storselgeren Telsa model III i 2018. Elbilsalget utgjør allerde 15% av nybilsalget i Norge hittil i år (ekskludert hybridbiler), og med de nye modellene som er  å vei inn, vil det trolig øke.

Men det norske bilmarkedet er i internasjonal målestokk forsvinnende lite, og elbiler nyter godt av større incentiver i Norge enn i utlandet. Faktisk er det solgt like mange elbiler i Norge som i Tyskland, hvilket sier noe om hva slags markedsandel elbiler har der. Men tyskerne er i ferd med å trappe opp incentivene, selvsagt i takt med at tyske produsenter faktisk tilbyr elbiler.

Elbiler er fortsatt i en tidlig fase og batterikostnadene, som utgjør en stor andel av bilkostnaden, er sterkt fallende. I følge en rapport utarbeidet i samarbeid mellom McKinsey & Co og Blomberg New Energy Finance (BNEF) har kilowatt-time prisen på batterier falt 65% siden 2010, i tråd med større skalaproduksjon.

Kilde: Mckinsey/Bloomberg New Enegy Finance

Fallende priser kombinert med en økende trend mot bildeling og etter hvert selvkjørende biler (som vil øke gjennomsnittsbruken av en bil)  gjør at McKinsey og BNEF anslår elbiler til å være konkurransedyktige på pris i 2025.

Om noe er antagelig også disse anslagene for konservative. Tesla (i samarbeid med Panasonic) har allerede batterikostnader nede i 100-200 USD/Kwh, mot et bransjegjennomsnitt på 350. I følge en fondsforvalter vi har vært i kontakt med, sier ledelsen i batteriproduserende selskap at prisene faller med 20-25% i året, hvilket betyr at prisfallet antagelig er større.

Selv om alle i Norge etter hvert er kjent med Teslas biler, er det for oss helt ukjente aktører som også vil være  avgjørende for fremdriften av batteriteknologi. I Kina har elektriske kjøretøy blitt Big Business. Myndighetene har bestemt seg for at elkjøretøy og batterier er noe kinesisk industri skal være verdensledende på, og har iverksatt massive subsidier for å få industrien opp i skala og bedre luftkvaliteten i byene. I år kommer det til å bli solgt nærmere en halv million elbiler og ladehybrider i Kina, en dobling fra i fjor. Verdens største elbussprodusent, kinesiske «Build Your Dreams», passerte 10 000 elbusser i april i år med salg både til inn- og utland.

Den kinsiske interessen for elbiler er økende, til tross for at det med norske øyne er helt håpløs ladeinfrastruktur (se video)

Selv om teknologien fortsatt ikke er konkurransedyktig på pris uten subsidier, er det tydelig at det er et vesentlig marked allerede, og subsidier er et faktum. Teslas Model III har allerede forhåndssolgt 400 000 biler, tilsvarende hele det globale elbil-markedet i 2015. De store produsentene kastet seg på batteritrenden, og på bilutstillingen i Paris utgjorde elbiler flertallet av nye modeller som ble utstilt. Konsumenter er ikke bare opptatt av pris, og ikke nødvendigvis rasjonelle.

Som en ekstra katalysator er neste generasjonsbatteriteknologi, lithiumtitanatoksid (LTO), allerede på markedet i lite format for lommelykter og lignende. Denne batteritypen har mye lengre levetid, kan lades mye fortere, er mindre brannutsatt ved kollisjon og har bedre ytelse ved lave temperaturer. Egenskaper som er som skapt for elektriske kjøretøy.

Omleggingen av bilparken, som kommer raskere enn de fleste tror, vil være en spiker i kisten for oljeindsutrien. En annen spiker vil være fremveksten av automatisering. Roboter som erstatter arbeidere på fabrikker og muligheten til å produsere svært små serier med 3D-printingteknologi vil endre mange fasetter av verdensøkonimien det neste tiåret. Hvis man ikke lenger har behov for manuell arbeidskraft, er det naturlig å flytte produksjonen nær markedet hvor varene selges. For eksempel vil Adidas åpne en ny skofabrikk i Tyskland i 2017 som er helautomatisk. Når sko, tekstil og annen lavmarginproduksjon flytter fra Asia til Europa og USA, vil det få vidtrekkende konsvenser. I energimarkedet vil fraværet av containere med ferdigvarer som skal fra Asia til Vesten legge en stor demper på etterspørselen etter bunkersolje.  Både containershippingindustrien og oljeindustrien vil være åpenbare ofre, i tillegg til de lavtlønnede arbeiderne i Asia.

Saudi-Arabia har i følge dem selv oljereserver for ytterligere 70 års produksjon. At de siste årene med reserver skal ha særlig stor verdi virker med tanke på den teknologiske fremdriften ikke særlig sannsynlig. Dermed er det på tross av konvensjonell tankemåte helt rasjonelt for saudiene å konsentrere seg om å kutte sine egne utgifter og omstille seg til nye næringsveier samtidig som pumpene går for full maskin. Et produksjonskutt vil uansett kun være en gavepakke til amerikanske skiferprodusenter som er aktive med å selge olje i fremtidsmarkedet med en gang prisen passerer 50 dollar pr. fat. De fremoverskuende kreftene innad i den saudiarabiske kongefamilien har skjønt dette, mens det også er mindre omstillingsdyktige krefter som fortsatt har innflytelse. Derfor kan man ikke utelukke et produksjonskutt, men det vil trolig være et bortkastet forsøk for å få opp prisen, og trolig vil det ikke ta lang tid fra resultatene uteblir til beslutningen reverseres. En varig oppgang i oljeprisen herfra ser derfor ikke sannsynlig ut, og risikoen er heller på nedsiden.


Utvikling sist måned og 2016

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 1,4 % -3,2 %
FTSE ALL World 1,4 % -5,3 %
Oslo børs (OSEBX) 2,5 % 4,6 %
FTSE Emerging 3,6 % 7,4 %
Norsk statsrente (3m) 0,0 % 0,5 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. NORCAP garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer NORCAPs oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og NORCAP forbeholder seg retten til å når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

NORCAP påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. NORCAP, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.