x
« Tilbake til innsikt

Mynt eller Bitcoin?

Stadig flere investerer i kryptovaluta og det er blitt like vanlig som å kjøpe aksjer eller obligasjoner. Bitcoin ble etablert av pseudonymet Satoshi Nakamoto som den første kryptovalutaen i 2009.
Publisert 03.05.21
Stadig flere investerer i kryptovaluta og det er blitt like vanlig som å kjøpe aksjer eller obligasjoner. Bitcoin ble etablert av pseudonymet Satoshi Nakamoto som den første kryptovalutaen i 2009.

« Cryptocurrencies basically have no value and they don’t produce anything. They don’t reproduce, they can’t mail you a check, they can’t do anything, and what you hope is that somebody else comes along and pays you more money for them later on, but then that person’s got the problem. In terms of value: zero.»

Warren Buffet, CNBC, February 2020

Krypto er en del av YOLO-FOMO-LOL-økonomien

(YOLO = You Only Live Once, FOMO = Fear of Missing Out, LOL = Laughing Out Loud)

Stadig flere investerer i kryptovaluta og det er blitt like vanlig som å kjøpe aksjer eller obligasjoner. Bitcoin ble etablert av pseudonymet Satoshi Nakamoto som den første kryptovalutaen i 2009. Til å begynne med var Bitcoin en ukjent valuta inntil mediene begynte å dekke en skjult markedsplass på nettet som ble kalt ”Silk Road”. Her ble Bitcoin benyttet som betalingsmiddel for oppgjør av diverse ulovlige varer. I starten ble Bitcoin derfor knyttet til ulovlige aktiviteter, og fikk et ufortjent dårlig rykte.

I dag er Bitcoin for lengst etablert som et alternativ til tradisjonell valuta som blir utstedt av sentralbanker. Bitcoin er ikke knyttet til noen sentralbank eller regulerende myndigheter. Teknologien bak Bitcoin har vist seg å være både sikker og avansert, og millioner over hele verden har flokket seg rundt dette alternative betalingsmiddelet, som er helt desentralisert og dermed ikke kan kontrolleres av sentralbanker, banker eller andre finansinstitusjoner.

Verdien på ulike kryptovaluta har steget mye den siste tiden. Den største og mest kjente kryptovalutaen, Bitcoin, har steget med 968% i løpet av 24 måneder. Den 22. mai 2010 kjøpte Laszlo Hanyecz to stykker Papa John’s pizza til en verdi av $41 og betalte med 10,000 Bitcoins. Verdien på disse to pizzaene er i dag $544,519,100. På grunn av denne hendelsen er 22. mai blitt Bitcoin-samfunnet sin helligdag.

Men det finnes også 4 688 andre kryptovalutaer, hvor de mest kjente er Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, og Stellar. Den totale verdien av alle kryptovalutaene har steget til over USD 2 000 milliarder, som tilsvarer 17 000 milliarder kroner. Oljefondet er på 11 000 milliarder kroner. Dogecoin ble startet som en spøk, men har i dag en verdi på over $40 milliarder!

Mange har derfor blitt rike etter å ha investert i kryptovaluta og mange har nok kjent på FOMO-følelsen når naboen forteller at han har tjent millioner på Bitcoin.

Mange spør seg om dette er framtiden eller tidenes boble. Det finnes ulike meninger om akkurat det.

«Bitcoin kan fortsatt gå til null. Men den kan også bli kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur. I så fall kan én Bitcoin bli verdt millioner av dollar.»

Kjell Inge Røkke, Aker

 Bitcoin-eier er ung og følsom

Finansprofessor Dagfinn Rime ved BI sier til Forskning.no at de som har kjøpt Bitcoin «synes å være en større gruppe av mindre sofistikerte investorer som tror på Bitcoin» og sier videre «kanskje er det litt mer følelser enn analyser inne i bildet».

Bruken av Bitcoin er blitt mer akseptert og flere og flere bedrifter aksepterer Bitcoin som betalingsmiddel. PayPal, Visa og Mastercard har alle akseptert bruk av Bitcoin i mindre eller større grad. Tesla lar deg betale for bilen med Bitcoin. Burger King, KFC og Domino, har alle løsninger for betaling med Bitcoin.

I motsetning til vanlig valuta, er antall Bitcoin begrenset. Sentralbanker kan utstede nye penger når de vil, men det kan bare «mines» makismalt 21 millioner Bitcoins, hvorav 18,6 millioner er i sirkulasjon allerede i dag. Begrensning i tilbudet har gjort at investorer diskuterer Bitcoin som et alternativ til gull i porteføljen sin. Bitcoin vil ikke bli utvannet av at sentralbanker utsteder flere penger og flere investorer ser derfor på Bitcoin som en hedge mot inflasjon.

Det faktum at Bitcoin ikke er regulert av noen sentralbanker eller myndigheter gjør at valutaen er særlig populær blant innbyggerne i fattige og ustabile land som er preget av høy inflasjon og svak valuta, slik som flere land i Sør-Amerika og Afrika.

Alle som har overført penger til en person med en konto i et annet land har merket at det tar tid og koster penger. Ifølge Finansportalen, så vil DNB ta 34 kroner i gebyr for overføring av Kr 1000 fra Norge til et EU-land. I tillegg får du en kostnad på 0,42% på grunn av dårlig valutakurs. Disse dyre mellomleddene slipper du ved å bruke kryptovaluta.

Bitcoin er basert på Blockchain-teknologi. Det finnes enkelte tegn på aktører som ønsker å benytte seg av Blockchain-teknologien i global handel av varer og da vil Bitcoin kunne bli en sentral valuta for global handel.

Flere og flere profesjonelle investorer har vist økende interesse for Bitcoin som investering. Markedet har utviklet seg og er blitt større og mer profesjonelt. Kjente investorer har annonsert investering i Bitcoin, slik som Tesla, MassMass Mutual, Microstrategy og Twitter-eier Jack Dorseys Square. Her hjemme har Kjell Inge Røkke og Aker investert kr 500 millioner i Bitcoin. Øystein Spetalen sa under en podcast tidligere i år at Bitcoin er «bare tull og tøys». En uke senere hadde han kjøpt seg inn i kryptobørsen MiraiExchange (det er vel og merke ikke en investering i Bitcoin direkte, men en investering i en børs som handler Bitcoin).

Bitcoin-skeptikerne er ikke i tvil

«I am more convinced than ever that the raging craze in cryptocurrencies will prove to be a gigantic Ponzi scheme of epic proportions.»

«Cryptocurrencies are created out of thin air and will disappear like mist.»

Chen Zhao, Alpine Macro

Kritikerne til Bitcoin er skeptiske til argumentet om desentralisering og sikkerhet. De spør seg om det er et reelt behov blant folk å unngå eksisterende betalingsstruktur med banker og sentralbanker. Mange synes det er trygt å ha en bank i ryggen hvis du skal gjøre en finanstransaksjon. Banken kan gi beskjed hvis du blir utsatt for svindel. Og hvis du blir lurt når du handler med Bitcoin, så finnes det ikke noen bank som kan hjelpe deg. Har du tapt Bitcoin, så kan de ikke finnes igjen. 20% av all Bitcoin sies å ha forsvunnet fordi noen har mistet kodenøkkelen sin.

Selv om kryptovaluta ikke har betaling til mellomledd, finnes det flere banker som spesialiserer seg på transaksjoner over landegrenser, slik som Revolut og PayPal, og da har kanskje noen av fordelene ved å bruke krypto blitt redusert.

En sentralbank er til for å stabilisere pengemengden og nasjonens valuta. Hvis en vanlig valuta svingte like mye som Bitcoins, ville en nasjon få vanskeligheter med import og eksport, fordi færre ville gjøre handel med en så usikker valuta. Bitcoins kraftige verdiøkning er ironisk i ferd med å ødelegge rollen den var tiltenkt, en stabil valuta.

En sentralbank vil øke pengemengden når økonomien vokser og kanskje ha muligheten til å stimulere økonomien i dårlige tider slik at folk ikke mister jobben. Myndigheter og sentralbanker vil aldri la kryptovaluta ta over store deler av det eksisterende pengesystemet for da vil de miste viktige midler og metoder for å stabilisere økonomien. De fleste sentralbanker rundt om i verden ser nå på å utstede digital valuta som alternativ til kryptovaluta. Den økte interessen for kryptovaluta har satt fart i denne prosessen.

Bitcoin forbruker store mengder strøm og valutaen er i dag svært lite miljøvennlig. Det snakkes om å bruke grønn elektrisitet, men da et kullkraftverk i Kina stengte ned, forsvant 1/3 av miningkapasiteten. Bitcoin brukte like mye strøm som hele Norge i 2019 (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index) og den har sannsynligvis økt kraftig i 2020. Maskinene går hele døgnet og mange av dem befinner seg i Kina der det brukes billig strøm fra kullkraftverk.

Cuanto cuesta?

Mange skeptikere bruker mye tid på å diskutere hva en Bitcoin er verdt. Bitcoin kan ha en verdi som valuta, som investering eller som en verdienhet. Valutapriser bestemmes i samsvar med utviklingen i landets pris- og kostnadsnivå sammenlignet med utlandet. Bitcoin er jo ikke knyttet til et land og det vil derfor være vanskelig å prise Bitcoin som en valuta. Bitcoin som investering er heller ikke enkel å verdsette. Bitcoin gir ikke utbytte eller rentekupong, så det finnes ingen kontantstrøm fra Bitcoin som kan verdsettes. Derfor vil Bitcoins verdi som investering være basert på troen på underliggende teknologi og potensiale for at den vil være disruptiv eller til og med revolusjonerende. Bitcoin kan også ha en verdi som nettverk og jo større nettverket er jo større er verdien.

Å verdsette Bitcoin som en verdienhet er også krevende. Bitcoin blir ofte sammenlignet med gull. Men gull har jo en verdi utover det å være en lagringsenhet. Gull brukes jo av mennesker til å pynte seg eller andre gjenstander, i tillegg til å brukes i industriell produksjon.

Vi har lært på skolen at det er tilbud og etterspørsel etter en vare som bestemmer prisen. Tilbudet av Bitcoin er begrenset til 21 millioner enheter. Etterspørselen er økende og hvis institusjonelle investorer skal ha en del av Bitcoin-kaka, vil etterspørselen overstige tilbudet.

HODL

I kryptoverdenen finnes det et ord for de som sier de skal eie Bitcoin uansett hvor mye prisene svinger; HODL. Ordet kom nok som et resultat av at noen trykket feil på tastaturet da de skulle skrive HOLD, men i kryptosamfunnet står det nå for ‘holding on for dear life’. En ting er sikkert; de som tror på kryptovaluta er sterke i troen. Og de som betviler er ofte voksne menn som lever av dagens finansstruktur og ikke tror på endringer. Tiden vil vise.

Anbefalt lesning:

Utvikling sist måned og hittil i år

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 2,5 % 7,6 %
FTSE ALL World 1,8 % 5,6 %
Oslo børs (OSEBX) 1,7 % 10,5 %
FTSE Emerging -0,3 % 0,9 %
Norsk statsrente (3m) 0,0 % 0,0 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til å når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.