x
« Tilbake til innsikt

På vei til slaktebenken

Publisert 01.10.11

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.