x
« Tilbake til innsikt

Rå avkastning fra Oljefondet

Publisert 04.05.12

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.