x
« Tilbake til innsikt

Tilbake til virkeligheten

Publisert 01.07.13

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.