x
« Tilbake til innsikt

Tysklands kredittverdighet er nedgradert

Publisert 26.06.12

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.