x
« Tilbake til innsikt

Uenige om forlengelse

Publisert 13.03.13

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.