x
« Tilbake til innsikt

Å skyte spurv med kanon

Publisert 01.01.13

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.