x
« Tilbake til innsikt

PUNK er tilbake

Publisert 01.12.12

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.