x
« Tilbake til innsikt

Bedrifter må bli kunstig intelligente eller naturlig utslått – AI or Goodbye!

Verdensindeksen MSCI World har i norske kroner steget 22,7% så langt i år, til tross for at markedet er preget av mange kriser som preger global økonomi. Det er hovedsakelig to grunner til denne oppgangen. Svak norsk krone og kunstig intelligens (Artificial Intelligence - AI).
Publisert 01.06.23
Verdensindeksen MSCI World har i norske kroner steget 22,7% så langt i år, til tross for at markedet er preget av mange kriser som preger global økonomi. Det er hovedsakelig to grunner til denne oppgangen. Svak norsk krone og kunstig intelligens (Artificial Intelligence - AI).

“AI is the new electricity. It will transform every industry and create huge economic value.”
Andrew Ng, grunnlegger av Google Brain og Coursera, juni 2019

Verdensindeksen MSCI World har i norske kroner steget 22,7% så langt i år, til tross for at markedet er preget av mange kriser som preger global økonomi. Det er hovedsakelig to grunner til denne oppgangen. Svak norsk krone og kunstig intelligens (Artificial Intelligence – AI). Den svake kronen forklarer 15% av oppgangen og ble grundig omtalt i forrige markedskommentar:

Norcap – markedskommentar mai 2023 – «Svak Norsk krone – Norge en bananrepublikk?»

Resten av oppgangen, skyldes i stor grad at markedet er euforisk på grunn av den raske utviklingen innen kunstig intelligens. I denne rapporten skal vi forklare hvorfor Bill Gates mener kunstig intelligens utgjør en teknologisk revolusjon på linje med PC’en og hvordan det vil forandre næringslivet.

Sju somre og femten vintre

1956 markerer den offisielle fødselen av kunstig intelligens som et forskningsfelt. Dette året ble den første konferansen om AI holdt ved Dartmouth College. Perioder med stor optimisme om kunstig intelligens ble fulgt av perioder med skuffelse og tvil, ofte kalt «AI-vintre». Dette skyldtes ofte manglende fremskritt og en erkjennelse av hvor komplekst problemet med kunstig intelligens faktisk er. Maskinlæring, en underkategori av AI som fokuserer på utvikling av algoritmer som lar maskiner lære fra og gjøre prediksjoner basert på data, ble mer fremtredende først på 1990-tallet.

Ai ai, du er sjakk matt

Sjakk har stått sentralt i utviklingen av maskinlæring og kunstig intelligens. I 1996 tapte den IBM-utviklede superdatamaskinen, Deep Blue, mot verdensmester Garri Kasparov i New York. Men maskinen tok revansj året etter og vant det som avisene beskrev som «århundrets kamp». En datamaskin hadde for første gang slått en regjerende verdensmester i sjakk i en ordinær kamp. Etter denne kampen ble det en eksponentiell vekst i utviklingen av sjakk-roboter og i 2017 utviklet Google AlphaZero. Det spesielle med AlphaZero er at den med kjennskap kun til reglene, trente seg selv opp (via såkalt forsterkende læring – «reinforcement learning») til en unik spillforståelse uten hjelp av mennesker. I løpet av 9 timer, spilte AlphaZero 44 millioner spill med seg selv. Etter to timer var programmet bedre enn den beste sjakkspilleren og etter 4 timer var den bedre enn den beste sjakk-roboten som fantes.

Kom AI du skjønne milde

Det 21. århundre har sett eksplosiv vekst i AI-teknologi, drevet av tilgjengeligheten av store datamengder («big data») og økningen i datamaskinens prosesseringskraft. Konsepter som dyp læring har tillatt utvikling av svært effektive nevrale nettverk. Fram til 2023 har vi sett AI bli implementert i alt fra talegjenkjenningsprogrammer (som Siri og Alexa) til autonome kjøretøy.

ChatGPT ble lansert 30. november i fjor og interessen for AI eksploderte. ChatGPT er en kunstig intelligent chatbot (en avansert tekstgenereringsmodell) som du kan spørre om hva som helst. En vanlig måte å bruke ChatGPT på er å gi programmet et spørsmål og la modellen generere en respons. I løpet av 5 dager hadde ChatGPT 1 million brukere, et antall Facebook brukte 3,5 år på å nå.

ChatGPT er en AI-modell utviklet av OpenAI, en organisasjon dedikert til forskning innen kunstig intelligens. OpenAI ble opprettet i 2015 av blant andre Elon Musk, men han forlot selskapet i 2018. Microsoft ryktes å ha investert USD 10 milliarder i OpenAI, men det finnes begrensninger på hvor mye eksterne investorer kan ha i avkastning (ikke mer enn 100 x investering).

Hils på din nye kollega, R2-D2

Kunstig intelligens (AI) er en ubestridelig driver for forandring i det moderne næringslivet. AI-maskiner kan analysere enorme datamengder raskere enn mennesker, noe som gir uvurderlig innsikt og effektivitet. Disse innsiktene hjelper bedrifter med å forstå kunder bedre, forbedre produkt- og tjenesteleveransen, og forutsi markedstrender mer nøyaktig.

Ved å automatisere rutinemessige oppgaver kan AI frigjøre menneskelig tid til mer kreative og strategiske oppgaver, noe som fører til høyere produktivitet. Videre, ved å bruke AI til å optimalisere operasjoner, kan bedrifter redusere kostnader og øke lønnsomheten. AI driver også innovasjon ved å åpne for nye forretningsmodeller og tjenester som var utenkelige for bare et tiår siden.

Kunstig intelligens representerer ikke bare en teknologisk endring, men et fundamentalt skift i måten vi driver business på. Selskaper som omfavner AI vil ha potensialet til å overgå konkurrentene og forme fremtiden for næringslivet.

Din nye kollega trenger ikke kaffepause

Kunstig intelligens kan potensielt føre til omfattende endringer i verdensøkonomien. Goldman Sachs estimerer en økning på 7% i global BNP og 1,5% økt produktivitetsvekst de neste 10 årene. En ny bølge av AI-systemer kan også ha en stor innvirkning på arbeidsmarkedene rundt om i verden. Disse endringene kan gjøre om lag 300 millioner heltidsjobber utsatt for automatisering. Omtrent to tredjedeler kan bli utsatt for en viss grad av automatisering, og mellom en fjerdedel og halvparten av arbeidsbelastningen kan erstattes.

Likevel betyr ikke alt dette automatiserte arbeidet nødvendigvis oppsigelser. «Selv om AI sannsynligvis vil ha en betydelig innvirkning på arbeidsmarkedet, er de fleste jobber og industrier bare delvis utsatt for automatisering og er derfor mer sannsynlig å bli komplementert i stedet for erstattet av AI», skriver forfatterne. Historisk sett har jobber som er blitt fortrengt av automatisering blitt kompensert ved opprettelse av nye jobber. Teknologiske innovasjoner har ført til nye yrker, som for eksempel webdesignere, programvareutviklere og digitale markedsføringsprofesjonelle.

Men ikke alle er enige i denne påstanden og viser til at hestene ikke fikk nye oppgaver etter at bilen overtok.

“Cars didn’t make horses unemployed…they made horses unemployable”
Laura Solomon, forfatter og WEB-Developer

The dark side of the force

ChatGPT har fått mye kritikk etter lanseringen og Elon Musk skrev på twitter at han ville starte TruthGPT for å unngå det han mente var politisk bias i ChatGPT. En akademisk studie utført av Technical University of Munich og University of Hamburg fant ut at ChatGPT hadde en «pro-environmental, left-libertarian orientation». På twitter ble det lagt ut eksempler hvor ChatGPT nektet å lage et dikt om president Donald Trump, men lagde gjerne et for President Biden. Det finnes indikasjoner på at ChatGPT er positiv innstilt til innvandring, kvinners abort-rettigheter, strengere våpenkontroll og økte skatter for rike mennesker.

Et annet problem med ChatGPT er at den kan generere feilaktige opplysninger, såkalt hallusinering. The Washington Post skrev i april om en jus-foreleser på George Washington University som ble nevnt av ChatGPT i forbindelse med en forespørsel om hvilke lærere som var anklaget for seksuell trakassering. ChatGPT listet opp navnet til foreleseren og skrev at hendelsen hadde skjedd på en skoletur til Alaska og refererte videre til en avisartikkel fra 2018 i The Washington Post. Problemet var at det aldri hadde vært en slik skoletur, heller ikke en artikkel i Washington Post og foreleseren har aldri blitt anklaget for seksuell trakassering. ChatGPT kommer ikke med feilaktige opplysninger med vilje, vilje er ikke noe ChatGPT besitter. Men dette viser hvilke svakheter slike modeller har.

Det finnes også andre svakheter med ChatGPT, den har blant annet ikke informasjon etter september 2021. Da vi spurte om å fortelle om konkursen i Sillicon Valley Bank, svarte den at «beklager, jeg må korrigere deg. Sillicon Valley Bank har ikke gått konkurs. Det er en vellykket bank som er spesialisert på å gi finansielle tjenester til teknologibedrifter og startups i Sillicon Valley-området i California».

ChatGPT og andre AI-modeller er kraftfulle verktøy og kan misbrukes av mennesker som har dårlig hensikt, enten det er cyber-kriminelle eller politiske ledere som ønsker å manipulere velgere. ChatGPT og andre AI-tjenester blir kritisert for krenkelse og misbruk av åndsverk andre har skapt. Det blir derfor ekstremt viktig at bruk av kunstig intelligens blir regulert av ulike myndigheter for å unngå misbruk.

Geoffrey Hinton, også kalt the «the godfather of AI”, sluttet i Google fordi han ønsket å snakke åpent om risikoen ved AI. En annen pionér innen kunstig intelligens, Yoshua Bengio, mener utviklingen er «unhealthy» og at han så en «danger to political systems, to democracy, to the very nature of truth» (Financial Times, 18. mai 2023).

Er aksjekursene kunstig høye?

Mange vil tenke at det er lurt å investere i selskaper som er eksponert mot denne teknologiske utviklingen. Men aksjemarkedet har allerede sendt aksjekursene på teknologiselskaper opp den siste tiden. Den teknologitunge NASDAQ-indeksen i USA har steget 49% så langt i år (i norske kroner). S&P 500 er opp 24% i samme periode, hvorav 58% av oppgangen skyldes de syv store selskapene i indeksen; Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet og Tesla. De resterende 493 selskapene er opp 10% i norske kroner og skyldes kun svakere krone mot dollar.

Figur 1 – S&P 500 er opp 24% så langt i 2023 i norske kroner

Kilde: Bloomberg, Norcap

Teknologigiganten Nvidia er kanskje det selskapet som er best posisjonert for den revolusjonerende utviklingen innen kunstig intelligens. Selskapet, som produsere prosessorer, grafikk-kort og AI-supercomputere, la frem kvartalsresultater etter børsens stengetid onsdag 24. mai 2023. Selskapet knuste forhåndsestimatene, og presenterte samtidig lovende fremtidsutsikter. Aksjen steg 24% dagen etterpå. Det vi si at selskapets markedsverdi steg med 184 milliarder dollar på en dag! Aksjen har steget med 159% så langt i år. Til tross for gode resultater, prises aksjen til en PE på 50x (markedsverdien er 50 ganger så høy som forventet resultat neste 12 måneder).

Oppsummering

Under gullrushet i California var det selskaper som solgte spader og hakker til gullgravere som tjente penger, ikke gullgraverne. Derfor er det selskapene som leverer utstyr og programmer innen kunstig intelligens som opplever kraftig kursoppgang. Men kunstig intelligens vil forandre hvordan næringslivet og markeder fungerer og vil påvirke alle selskaper. De selskapene som er raske med å adoptere den nye teknologien vil sannsynligvis oppleve en bedre utvikling i markedsverdien enn de selskapene som sover i timen. Samtidig haster det for myndigheter å komme opp med regulering av teknologien, slik at teknologien blir et gode for alle.

“Smidige selskaper vil dra nytte av AI og forbedre sin posisjon. Selskaper som ikke gjør det, vil gå under. 
Mens noen bekymrer seg for at AI kan ta jobbene deres, vil noen som er eksperter på AI gjøre det”
 Jen-Hsun Huang, CEO i Nvidia, 28. mai 2023 (Finansavisen)
Anbefalt lesning:

Utvikling sist måned og hittil i år

  Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 5,3 % 24,0 %
MSCI World 3,9 % 22,7 %
Oslo Børs (OSEBX) -2,3 % 0,8 %
MSCI Emerging 3,0 % 14,2 %
Norsk statsrente (3m) 0,3 % 1,2 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til å når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.