x
« Tilbake til innsikt

Lange og vanskelige år fremover

Publisert 14.12.11

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.