x
« Tilbake til innsikt

Vi henger alle på korset

Publisert 01.12.11

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.