x
« Tilbake til innsikt

Har du en stor sum å investere? Alt på en gang eller spre dem over tid?

En studie viser at å investere hele summen i dag fremfor å spre den over tid, er mest lønnsomt.
Publisert 14.08.23
En studie viser at å investere hele summen i dag fremfor å spre den over tid, er mest lønnsomt.

Når du skal investere en stor sum penger, som mottatt arv eller oppgjør for salg av eiendom eller selskap, er det et sentralt spørsmål om det er best å investere hele beløpet umiddelbart, eller å fordele investeringen i mindre beløp over en periode. Det er ikke opplagt hva som er klokest. Enkelte argumenterer for fordelen av å spre investeringen over tid for å minimere risikoen for et stort tap som følge av et markedsfall rett etter investeringstidspunktet.

Vanguard har gjennomført en studie ved å bruke månedlig aksje- og obligasjonsavkastning fra USA, Storbritannia og Australia for å evaluere lønnsomheten av de to investeringsstrategiene. I studien sammenlignet man en engangsinvestering av en 60/40 portefølje (en portefølje med 60% aksjer og 40% obligasjoner), mot at den samme totalsummen ble gradvis investert over ulike tidsperioder (fra 6 til 36 måneder). Studien ble også utført med en ren aksjeportefølje og en ren obligasjonsportefølje. Investeringsperioden som ble benyttet var ti år.

I alle tre landene var det mest lønnsomt å investere hele beløpet med en gang fremfor å spre det utover 12-36 måneder. Engangsinvesteringen ga bedre avkastning to tredjedeler av tiden sammenlignet med gradvis investering over 12 måneder. Det som var særlig bemerkelsesverdig var at jo lengre investeringsperiode, jo mindre lønnsomt. Når investeringsperioden ble spredt over 36 måneder i stedet for å investere alt på en gang, var engangsinvesteringen mest lønnsom hele 90% av gangene. Dette underbygger argumentet om at å investere alt på en gang er den beste langsiktige strategien.

Konklusjon

Selv om det kan virke forlokkende å spre en stor aksjeinvestering over tid, viser historiske data at å investere hele beløpet med en gang oftest gir bedre resultater. Imidlertid kan den gradvise metoden være gunstig for de som ønsker å minimere risiko, selv om det antakelig vil koste dem noe i form av tapt avkastning.

Kilde: Vanguard

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.