x
« Tilbake til innsikt

Lenge leve 60/40-porteføljen

En langsiktig investeringsstrategi viser seg ofte å være en god strategi, som utestenger følelser når markedet stiger eller faller.
Publisert 15.09.22
En langsiktig investeringsstrategi viser seg ofte å være en god strategi, som utestenger følelser når markedet stiger eller faller.

60/40-porteføljen vil ikke overleve 2020-årene hevdet mange eksperter, blant dem Woodard og Harris, analytikere i en av USAs største banker, Bank of Amerika. Rentene var nær null, og aksjer steg mot himmelen, i den lengste sammenhengende aksjeoppgangen på mange tiår.

Det er et klassisk dilemma for en investor: være tro til sin investeringsstrategi eller prøve noe nytt som kan være enda bedre. Obligasjoner kan virke kjedelig når aksjemarkedet stiger og rentene er lave, men er veldig greit å ha i porteføljen når resesjon og inflasjon truer, aksjemarkedet faller og rentene blir høyere. Norske obligasjoner er i stor grad utstedt med flytende renter, slik at renten på obligasjonen stiger når rentene settes opp. Løpende kupong-renter for obligasjoner har historisk vært høyere enn inflasjon i Norge og vil sannsynligvis bevare kjøpekraften også fremover.

En langsiktig investeringsstrategi viser seg ofte å være en god strategi, som utestenger følelser når markedet stiger eller faller. Det er nok av eksempler der investorer har prøvd å time markedet for å oppnå bedre avkastning, men har endt med det motsatte. En balansert portefølje som er tilpasset en investors risikoappetitt og investeringshorisont er en god portefølje og bør ikke forandres på grunn av markedsbevegelser. 60/40-porteføljen er ikke død, den vil trolig fungere bra også i fremtiden.

Les mer om den klassiske 60/40 porteføljen i Norcaps markedskommentar publisert den 02.08.2021 her

“»The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator.»

Ben Graham

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.