x
« Tilbake til innsikt

Spar formuesskatt med kapitalendring

Formuesskatten for 2022 er på 0,95 % over 1,7 mill. og 1,1% over 20 mill. For 2023 er formuesskatten foreslått økt til 1,0% over 1,7 mill., og beholdes på 1,1% på formue over 20 mill.
Publisert 21.10.22
Formuesskatten for 2022 er på 0,95 % over 1,7 mill. og 1,1% over 20 mill. For 2023 er formuesskatten foreslått økt til 1,0% over 1,7 mill., og beholdes på 1,1% på formue over 20 mill.

Et år kan endre på mye – ikke minst når det kommer til formuesskatten. Og spesielt hvis aksjemarkedet har falt eller steget. Har du et aksjeselskap for å organisere investeringene dine, er det normalt ett års forskyvning på formuesfastsettelsen for deg som eier aksjene. Det betyr at når du sender inn skattemeldingen i 2023 for inntektsåret 2022, er formuen på aksjene basert på verdien pr. 31.12.2021.

Men det er et unntak til denne regelen: Hvis det gjennomføres en kapitalendring i selskapet i løpet av året, skal tidspunktet for formuesfastsettelsen forskyves til utgangen av det samme året. I tilfellet over blir beregningstidspunktet dermed forskjøvet fra 31.12.2021 til 31.12.2022. Det betyr at en kapitalendring kan gi deg mulighet til å endre datoen for når formuesskatten blir beregnet – med potensielt store skattemessige konsekvenser.

Kapitalendring er endringer i selskapets aksjekapitalstruktur. Den inkluderer enhver endring av aksjekapitalen herunder også fusjon og fisjon.

Aksjemarkedet har falt en god del i 2022 og det kan derfor gi store besparelser å få beregnet formuen basert på denne nedgangen ved hjelp av en kapitalendring. I motsatte tilfeller, ved et kraftig stigende aksjemarked, bør du være oppmerksom på de negative konsekvensene ved kapitalendring.

Formuesskatten for 2022 er for øvrig på 0,95 % over 1,7 mill. og 1,1% over 20 mill. For 2023 er formuesskatten foreslått økt til 1,0% over 1,7 mill., og beholdes på 1,1% på formue over 20 mill.

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan du kan spare formuesskatt. Vi kan bidra til å vurdere om det vil være lønnsomt for deg med en kapitalendring i 2022. Som en uavhengig rådgiver jobber vi utelukkende for dine interesser.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.