x
« Tilbake til innsikt

Ikke så FAANG-tastisk lenger

Den kjente amerikanske TV-profilen, Jim Cramer, kalte de store teknologiselskapene i 2013 for FAANG-aksjene, basert på forbokstaven til de enkelte selskapene; Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google. Selv om Facebook har endret navn til Meta og Google til Alphabet, omtales selskapene fortsatt som FAANG-selskapene.
Publisert 01.11.22
Den kjente amerikanske TV-profilen, Jim Cramer, kalte de store teknologiselskapene i 2013 for FAANG-aksjene, basert på forbokstaven til de enkelte selskapene; Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google. Selv om Facebook har endret navn til Meta og Google til Alphabet, omtales selskapene fortsatt som FAANG-selskapene.
« “beat and raise” says that if a company reports quarterly revenue and earnings growth and boosts its forecasts above what investors expect, the stock price will rise. Otherwise, it will go down»
Amy Danise, Forbes, 7. februar 2022

FAANG-selskapene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) har hatt sterk historisk vekst og en unik markedsposisjon. Selskapenes resultater for tredje kvartal kan tyde på at dette er i ferd med å endre seg og at veksten uteblir. Derfor blir selskapene straffet hardt på børsen. FAANG’enes dilemma er å finne ut hvilke tiltak selskapene må gjøre for å skape ny vekst.

Tech-aksjer FAANGer store deler av den amerikanske børsen

Hvilke som er de 10 største selskapene i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 endrer seg fra år til år. I 1980 var det store oljeselskaper som dominerte, slik som Exxon, Standard Oil, Schlumberger, Shell, Mobil og Standard Oil. I dag er det teknologiselskapene som dominerer. Apple er det største selskapet, deretter følger Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Berkshire Hathaway, United Health, Johnsen & Johnsen og Exxon Mobil (Facebook er ikke lenger med på listen over topp 10).

FAANG-selskapenes vekst og økte prising har økt markedsvekten for disse selskapene i S&P 500 de siste årene. I 2015 utgjorde FAANG-selskapene litt over 7% av indeksen, i september 2020 toppet  de ut med litt over 20%, men har i det siste falt tilbake til 15%.

Figur 1 – FAANG-selskapenes andel i den amerikanske indeksen S&P 500

Kilde: Bloomberg

Flere av FAANG-selskapene har hatt dårlig utvikling i år. Som grafen under viser, har det gått verst utover aksjonærene i Facebook og Netflix med fall i aksjekursene på hhv 71% og 51%. Bortsett fra Apple har alle FAANG-selskapene gjort det svakere enn både S&P 500-indeksen og den teknologitunge NASDAQ-indeksen.

Figur 2 – hvor mye har aksjekursen falt i 2022?

Kilde: Bloomberg

Meta-skuffelse

Meta er eier av Facebook, Instagram og Whatsapp. Etter mange år med sterke resultater og vekst i omsetning, skuffet Meta markedet da de presenterte resultater for tredje kvartal 2022. Salget var 4% lavere enn samme periode i fjor, driftsresultatet var 46% lavere og resultat etter skatt var 52% lavere. Annonseinntektene skuffet analytikerne og indikerer tøffere økonomiske tider fremover. Facebook sliter med økt konkurranse fra TikTok. Apple har økt sikkerheten på sine telefoner. Det har gjort det vanskeligere for Facebook og Google å hente ut informasjon om forbrukernes interesser for å lage tilpasset reklame. Facebook håper at satsingen på Metaverse skal skape ny vekst fremover, men markedet ser ikke ut til å være enig. Foreløpig har den virtuelle virkeligheten påført selskapet store tap og økte kostnader.

« Zuckerberg also happens to be Meta’s largest individual shareholder. That leaves him as the biggest victim of his own over-reach»
Opinion Lex, Financial Times, 27. oktober 2022

 Eplet faller ikke langt fra forventningene

Apple hadde et resultat som var marginalt bedre enn analytikerne ventet for fjerde kvartal (Apple opererer med avvikende regnskapsår og fjerde kvartal er fra 24. juni til 24. september). Apple hadde inntekter på 90 milliarder dollar, 8% høyere enn samme periode i fjor og 1,4% bedre enn analytikerne forventet. Nesten halvparten av inntektene kom fra salg av Iphone, mens Mac og Ipad stod for hhv 13% og 8% av inntektene.

» Our record September quarter results continue to demonstrate our ability to execute effectively in spite of a challenging and volatile macroeconomic backdrop”
Luca Maestri, Apple’s CFO

Amazon, ikke så prime for tiden

Amazon Prime er en betalt abonnementstjeneste fra Amazon og gir brukere tilgang til tilleggstjenester som ellers er utilgjengelige for andre Amazon-kunder. Til tross for at selskapet kunne skryte av hyggelig utvikling for deres strømmetjeneste Prime Video og at over 100 millioner mennesker så «The Lord of the Rings: The Rings of Power», var markedet skuffet da selskapet presenterte sine resultater for tredje kvartal. Aksjekursen falt umiddelbart med 13%. Inntektene var opp 15% i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor, men markedet ble skuffet over selskapets forventning om 2-8% vekst i fjerde kvartal.

Amazon deler sin virksomhet inn i tre deler; detaljhandel på nett i Nord-Amerika, detaljhandel på nett utenfor Nord-Amerika (internasjonalt) og Amazon Web Services. Amazon Web Service er en global skyplattform som tilbyr et hundretalls IT-tjenester fra et globalt nettverk av datasentre. I tredje kvartal hadde Amazon Web Service et driftsresultat på nesten 18 milliarder dollar, mens den tradisjonelle netthandelsvirksomheten hadde et negativt driftsresultat på hhv 2,6 milliarder og 5,5 milliarder dollar i Nord-Amerika og internasjonalt. De fleste assosierer Amazon med netthandel, men lønnsomheten er i datasentrene.

«There is obviously a lot happening in the macroeconomic environment, and we’ll balance our investments to be more streamlined without compromising our key long-term, strategic bets.»
Amazon CEO, Andy Jassy, 27. Oktober 2022

Netflix has been breaking bad, but stranger things are happening

Netflix er det minste selskapet av FAANG-selskapene med en markedsverdi på bare 132 milliarder dollar. Netflix sin aksjekurs har vært en katastrofe for investorene siden kursen nådde toppnotering på nesten 700 dollar i november i fjor. Siden den gang har aksjen hatt en nedgang på nesten 60%. Netflix var en av de store vinnerne i pandemien, men i år har selskapet opplevd stor økning i konkurransen fra andre streaming-selskaper, som Disney Plus, Prime Video, HBO Max og Paramount.

Men resultatrapporten for tredje kvartal ble godt likt av investorene og aksjekursen steg med 14%. I tillegg til god mottagelse av ny sesong av Stranger Things, kunne selskapet rapportere om god vekst i antall abonnenter, ny lavprisløsning med reklame og tiltak for å stoppe deling av passord. Aksjekursen er opp over 50% siden bunnen i mai 2022.

«Our competitors are investing heavily to drive subscribers and engagement, but building a large, successful streaming business is hard – we estimate they are all losing money, with combined 2022 operating losses well over $10 billion, vs. Netflix’s $5 to $6 billion annual operating profit»
Netflix press release, 18. oktober 2022

Google søker etter vekst

Alphabet, eier av Google og Youtube, skuffet markedet da selskapet presenterte resultatene for tredje kvartal. Inntektene vokste med skuffende 6% i kvartalet, sammenlignet med vekst på 41% samme tid i fjor. Bortsett fra andre kvartal 2021, som var påvirket av pandemien, har Alphabet ikke hatt så lav vekst siden 2013. Svakere global økonomi og frykt for resesjon har fått mange selskaper til å redusere sine markedsføringsbudsjetter. Dette påvirker annonseinntektene for Google. I tillegg er Google også påvirket av Apple sine tiltak for å øke sikkerheten på Apples telefoner. Inntektene fra Youtube var ned med 2% i kvartalet. Selskapets ledelse vil redusere veksten i antall ansatte.

«Philipp Schindler, chief business officer for Google, said the company saw a pullback in spend on search ads from certain areas such as insurance, loans, mortgage and cryptocurrencies»
CNBC, 25. oktober 2022

Oppsummering

Nedgangen i FAANG-selskapenes aksjekurs skyldes flere ting. Vekstforventningene har kommet ned og markedet er derfor ikke villig til å betale så høy pris for selskapene. Økte renter vil også påvirke teknologiselskaper og andre vekstselskaper. Price/Earning (PE) for FAANG-selskapene, det vi si hvor mye et selskap er verdt relativt til selskapets resultat de neste 12 månedene, har falt fra 50x i august 2020 til dagens nivå på 20x.

Figur 3 – Aksjekurs/resultat neste 12 måneder (PE) for FAANG-aksjene

Kilde: Bloomberg

Geopolitisk uro og krigen i Ukraina har ført til volatile markeder og store svingninger i ulike råvaremarkeder. De store teknologiselskapene har gått fra å være alles yndlinger til å bli en sektor som opplever økt konkurranse og svakere vekst. Markedet er derfor ikke lengre villig til å betale en høy pris for slike selskaper.

« Our version of FAANG 2.0 (fuels, aerospace, agriculture, nuclear and renewables, gold and metals/minerals) reflects a new world of geopolitical risks and resource/hard asset intensity and is defined by rotations toward these areas.»
Merril, Capital Market Outlook, 7. mars 2022
Anbefalt lesning:

Utvikling sist måned og hittil i år

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 3,3 % -4,1 %
MSCI World 2,4 % -6,9 %
Oslo Børs (OSEBX) 6,6 % -2,2 %
MSCI Emerging -7,4 % -18,7 %
Norsk statsrente (3m) 0,1 % 0,6 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til å når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.