x
« Tilbake til innsikt

Friksjonsfritt generasjonsskifte

For å minimere skattekonsekvensene, kan det være hensiktsmessig å bruke ulike strategier som aksjesalg, gaver, familieoverføringer og omorganisering av selskaper gjennom fisjon og fusjon.
Publisert 25.10.23
For å minimere skattekonsekvensene, kan det være hensiktsmessig å bruke ulike strategier som aksjesalg, gaver, familieoverføringer og omorganisering av selskaper gjennom fisjon og fusjon.

Å overføre verdier fra en generasjon til den neste kan være veldig enkelt. Hvis man ikke eier spesielt mye. Men når vi snakker om store verdier, begir vi oss inn i et virvar av spørsmål knyttet til skatt, finansiering, jus og ikke minst rettferdighet. God planlegging og gjennomføring av et generasjonsskifte er derfor avgjørende.

De fleste ønsker å overføre verdier uten unødvendige skatter og avgifter på overføringstidspunktet og i fremtiden. Profesjonell planlegging av generasjonsskifte kan bidra til å minimere skattekonsekvensene for både den som overfører eiendeler og den som mottar dem. Her er det viktig å ta en eventuell gjeninnføring av arveavgiften med i betraktingen.

I tilfeller med holding- eller investeringsselskaper, oppstår det ofte diskusjoner om A- og B-aksjer under generasjonsskifter med tanke på eierskap og styring. Løsningen kan være å opprette flere forskjellige aksjeklasser og tildele ulike rettigheter til ulike aksjer, for eksempel stemmerett og utbytterett. Det gir muligheten for opprinnelig eier av aksjene til å overføre mye av verdiene i et selskap til neste generasjon, men samtidig beholde kontrollen over selskapets beslutninger.

For å minimere skattekonsekvensene, kan det være hensiktsmessig å bruke ulike strategier som aksjesalg, gaver, familieoverføringer og omorganisering av selskaper gjennom fisjon og fusjon. Å gi aksjer som gave til et barns holdingselskap kan ha fordeler som å unngå kapitalgevinstskatt og redusere arveavgift. Overføringen klassifiseres som en gave, ikke et salg, og er derfor ikke underlagt skattelovens bestemmelser om transaksjoner på grunn av fellesinteresser eller skatteunngåelse.

Det juridiske er dermed en kritisk faktor. Å overføre eiendeler eller virksomhet uten nødvendige juridiske kunnskaper og formaliteter kan føre til rettslige utfordringer. God planlegging sikrer at overføringen skjer «etter boken» og i samsvar med gjeldende lover og regler.

En godt gjennomført overføring kan sikre og forvalte verdier og ikke minst redusere eventuelle uenigheter blant familiemedlemmer eller partnere. Planlegging bidrar til å løse mulige konfliktpunkter på forhånd, og dermed unngå vanskelige og ødeleggende familiefeider. Dette er dessverre nærmest regelen og ikke unntaket i skifter med liten eller ingen planlegging.

Virksomheter og økonomiske forhold endrer seg over tid. En god generasjonsskifteplan tar høyde for slike endringer og gir fleksibilitet til å tilpasse seg nye utfordringer og muligheter. En smertefri overføring av verdier, kunnskap og erfaring til neste generasjon kan dessuten videreføre og utvikle virksomheten.

Ta gjerne kontakt for en prat om generasjonsskifte. Vi kan bidra i både vurderingsfasen og med gjennomføringen. Som en uavhengig rådgiver jobber vi utelukkende for dine interesser.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.