x
« Tilbake til innsikt

Hva er Private Banking, og er det noe for meg?

Private Banking er personlig, individuell rådgivning og investeringstjenester fra en dedikert spesialist eller et team i en bank eller et rådgivingsselskap.
Publisert 09.12.22
Private Banking er personlig, individuell rådgivning og investeringstjenester fra en dedikert spesialist eller et team i en bank eller et rådgivingsselskap.

Private Banking er personlig, individuell rådgivning og investeringstjenester fra en dedikert spesialist eller et team i en bank eller et rådgivingsselskap. Du får total oversikt over dine investeringer, formue og øvrige finansielle forhold til banken eller selskapet. Men Private Banking passer ikke for alle – tjenesten er først og fremst beregnet på personer med en relativt stor formue og en mer kompleks privatøkonomi.

Private Banking tilbys av en både store og små aktører, men har det personlige forholdet til felles. En Private Banking-rådgiver skal ha spisskompetanse innen områder som er viktige for deg. Rådgiveren skal se det store bildet og gi maks uttelling med minimal innsats fra din side. I tillegg vil du som kunde ofte få råd innen skatt, arv, regnskap og organisering av holdingselskap – områder som i begrenset grad dekkes av en tradisjonell bankrådgiver.

Mer enn bare en bank

Et nært og personlig forhold til bankrådgiveren oppleves av mange som den viktigste faktoren. Med store verdier blir du en prioritert kunde og et høyt servicenivå er en sentral del av Private Banking-tilbudet. Din personlige rådgiver skal kjenne din situasjon godt, og kan bistå deg gjennom ulike markeder og livssituasjoner. Du får også gjerne tilgang til spesialister innen ulike fagfelt når du skulle ha behov for det.

Jo mer velstående du blir, desto mer kompleks blir privatøkonomien og konsekvensen av dine beslutninger. En dårlig beslutning kan bli svært kostbar! Nettopp de utvidede mulighetene private banking gir, og den høye faglige kvaliteten på rådgivningen, er hovedgevinsten med å bruke private banking.

Hvem skal jeg velge?

Private Banking er som regel er den ypperste tjenesten banken eller rådgiverselskapet kan tilby. Men banker og selskaper er forskjellige, og det er også kvaliteten og mulighetene deres. Vanligvis må du oppfylle visse krav til inntekt og formue for å kvalifisere til tjenesten, men også dette varierer fra selskap til selskap.

Til å hjelpe deg med valget er det noen verdifulle egenskaper du bør se etter:  

  • Få en oversikt over hvilke tjenester som tilbys og av hvilke aktører. Snakk med kolleger og bekjente som kanskje har erfaring fra området. Du vil også finne mye med et enkelt søk på nettet.
  • Bruk litt tid på å tenke gjennom hva slags bistand du trenger og hva som er viktig for deg å få hjelp til. Er det plassering av penger, spørsmål knyttet til arv, skatt eller noe helt annet?
  • Kontakt flere banker og uavhengige investeringsrådgivere og be om et møte. Et slikt møte er gratis for deg, og vil gi deg mye informasjon og kunnskap om tjenestene som tilbys. De fleste kan tilby digitale møter hvis ønskelig.

Hva du bør du vite før du velger

Finn ut hvilken kompetanse gjennom utdanning, sertifisering og erfaring rådgiveren har. Dessuten om selskapet/banken er registrert som en uavhengig eller ikke-uavhengig rådgiver og hvordan rådgiveren eller selskapet blir betalt. Mange rådgivere lønnes med provisjon fra produkter og tjenester de selger. Hvis banken eller selskapet ikke er registrert som uavhengig vil de velge egne produkter og disse er ikke nødvendigvis de beste for deg. Erfaring er en stor fordel innen kapitalforvaltning, så det er greit å vite hvor lenge selskapet har vært i bransjen. Hvor mye det vil koste deg er selvfølgelig sentralt – alt over 1,5 % av kapitalen du skal investere er antagelig for dyrt. Når det gjelder forventning om avkasting bør du styre unna selskaper med urealistiske løfter, f.eks. avkastning høyere enn 10 % per år. Dersom det anbefales produkter du knapt har hørt om eller forstår, bør du også finne noen andre å snakke med.

Kommunikasjon og kjemi har mye å si for kundeforholdet. Velg en rådgiver du har god kjemi med. Be også om et skriftlig tilbud. Da er det enklere å sammenligne de ulike tilbudene. 

Det amerikanske selskapet J.P. Morgan er tidligere kåret til «World’s Best Private Bank» og omtaler tjenesten som et «én-til-én-forhold med en uavhengig rådgiver som kan hjelpe deg med å organisere, styre og forbedre din finansielle situasjon». Dette bør være det du ser etter hvis du vurderer å benytte deg av Private Banking.

Lykke til og ta gjerne kontakt hvis du ønsker et møte med oss.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.